Meer licht, meer zon, meer warmte
Grote ramen en zonovergoten serres horen helemaal bij hedendaagse woonkwaliteit. Het gebruik van glas in de woningbouw groeit gestaag en de vormgeving van de ramen wordt steeds belangrijker.
Deze ontwikkeling is pas op gang gekomen door de moderne glastechnologie, waarbij het eenvoudige vensterglas is veranderd in een hightechproduct met veelzijdige eigenschappen.
Vroeger waren ramen energie-verslindende onderdelen van een gebouw waar de kostbare warmte door wegstroomde, maar tegen-woordig bestaan er ramen met een energiebesparende functionele beglazing.
Zonder warmte-isolerende beglazing, gooit u het geld voor stookkosten letterlijk het raam uit!
Tot 37% van het warmteverlies in gebouwen ontstaat op deze wijze. De thermografie (zie afbeelding) brengt deze verborgen energieverslinders aan het licht.
In het Bouwbesluit worden aanzienlijk strengere isolatievoorzieningen geëist. Ook in renovaties is hiervan tegenwoordig steeds meer sprake. Het warmteverlies moet worden beperkt tot het minimum, dat eenvoudig haalbaar is met goede ramen en warmtereflecterend isolatieglas.

U-waarde is besparing

De energiebesparende eigenschappen van warmtereflecterend isolatieglas worden in hoge mate bepaald door de warmtedoorgang. De Ug-waarde vormt daarbij de belangrijkste maatstaf:
hoe lager de Ug-waarde, des te hoger de besparing.Een vergelijking biedt het bewijs:
Traditioneel isolatieglas heeft een Ug-waarde van 3,0 W/m2K, terwijl het hoogwaardige isolatieglas
Stolker Neutral S een zeer lage Ug-waarde tot 1,2 W/m2K heeft (volgens EN). Hiermee voldoet Stolker Neutral S aan de kwalificaties van HR++ glas.
Stolker Neutral S biedt een bijna driemaal betere warmte-isolatie dan gewoon isolatieglas.

De in deze brochure genoemde U-waarden zijn berekend in overeenstemming met EN 673 bij een temperatuurverschil van 15 K over de glasbladen.

   
   
  Met Stolker Neutral S wordt de warmte-isolatie ten opzichte van gewoon isolatieglas verbeterd met 60% en ten opzichte van enkele beglazing zelfs met meer dan 80%. De thermografie bewijst het: slecht geïsoleerde ramen zijn de belangrijkste oorzaken van energieverlies in woningen.